Blog

Tips voor zaken doen in India

Offerte

verzilveren van internationale kansen begint met voorbereiding

Om Nederlandse ondernemers een stapje vooruit te helpen in het realiseren van internationale dromen hebben we een uitgebreid selectie van landen blogs met tips over hoe om te gaan met taal- en cultuurverschillen.

Introductie

Omdat er geen rekening wordt gehouden met de cultuurverschillen tussen landen lopen vele zaken hopeloos mis. In de afgelopen decennia is een mondiale marktplaats ontstaan, maar er zijn grote verschillen in opvattingen over taalgebruik, hiërarchie, collegialiteit, kleding, gewoonten en religieuze gebruiken. Hierdoor mislukken overnames en fusies en lopen veel zakelijke transacties niet goed af. India heeft een andere werkcultuur (en leefcultuur) dan Nederland en het is goed om daar bij stil te staan.

Omgangsvormen

In principe neemt men een formele houding aan in het zakenleven. Toch is het gebruikelijk om elkaar met de voornaam aan te spreken. Wanneer u een visitekaartje krijgt, zult u dan ook vaak zien dat de voornaam hierop vermeld staat. Gebruik deze dus ook gerust. Een stevige handdruk wordt gewaardeerd en ook direct oogcontact is belangrijk als je zaken doet in Canada.

Politiek en economie

Buitenlandse investeerders brengen geld naar India. Het vertrouwen in de van oudsher wat gesloten economie, met socialistische trekjes, is flink toegenomen door de verkiezing van premier Modi. De economie van India is de negende economie van de wereld gemeten naar bruto binnenlands product (bbp).

De toegenomen internationale spanningen tussen China en Amerika maken dat veel bedrijven zich richten op India als afzet markt maar ook om prodcutiefaciliteiten op te zetten. India heeft een relatief jonge bevolking waarvan de verwachting is dat de middenklasse sterk zal toenemen.

Onderhandelen en taal

In India verwacht men dat u onderhandelt over prijs en voorwaarden. Het is dan ook belangrijk dat u flexibel bent bij de onderhandelingen. De gemiddelde Indiase zakenman spreekt goed Engels, en is vaak geschoold in het Westen. Taalproblemen doen zich dus niet vaak voor.

Afspraken maken

Plan uw zakelijke afspraken liefst een tot twee maanden van tevoren in. Neem kort voor het afgesproken tijdstip nogmaals contact op om de afspraak te bevestigen. Houd rekening met laatste-moment wijzigingen in tijdstip en plaats. Hoe groot de schaal van een Indiaas bedrijf is, is voor Nederlandse bedrijven vaak moeilijk in te schatten. Indiërs zijn vaak actief in verschillende branches en op verschillende terreinen. Een bedrijf kan dus veel groter zijn dan u aanvankelijk denkt. Dat zegt verder niets over de kunde van het bedrijf.

Hierarchie

De Indiase samenleving hecht veel waarde aan status, zodat mensen in machtsposities vaak meer speelruimte krijgen dan de gemiddelde burger. Als u succesvol zaken wilt doen in India probeer dan direct contact te krijgen met iemand in een zo hoog mogelijke functie. Anders moet uw plan of idee de hele keten nog door.

Nee!

Indiërs zeggen niet snel “nee” omdat dit een beledigend of onbevredigend antwoord kan zijn. Indiase ondernemers en werknemers stellen zich bescheiden op. Als ze nee willen zeggen, zullen ze eerder ‘misschien’ zeggen. Overigens schudden Indiërs wel vaak met hun hoofd. Dat betekent geen nee, maar is juist een teken van begrip!

Etiquette

Indiërs zijn gemakkelijk om mee samen te werken. Toch kunnen zij gewend zijn aan een andere bedrijfscultuur vergeleken met de Nederlandse. Wees terughoudend met handen schudden met personen van het andere geslacht. Wacht tot uw gastheer- of vrouw u een hand toesteekt. Veel Indiërs eten om religieuze redenen geen vlees. Houdt u hier rekening mee bij het organiseren van een lunch of diner. Zorg voor voldoende vegetarische alternatieven.

Geduld en vertrouwen

In het Westen werken bedrijven vlug en snel en zijn deadlines belangrijk. In India daarentegen zult u geduld moet hebben. Indiase bedrijven richten zich niet alleen op het resultaat maar ook op het werkproces. Over beslissingen wordt goed nagedacht en deze worden niet direct gemaakt. Neem dus de tijd; u zult er zeker de vruchten van plukken. Een relatie komt langzaam tot stand door een groeiend vertrouwen en door elkaar wat te gunnen. In India moet je eerst een relatie met de klant opbouwen. Je gaat een keer met hem uit eten, je vertelt hem over je familie en je probeert hem voor je te winnen.

Succes

Succes kost in India veel energie en tijd. Houdt u dus rekening met een meerjarige pak. Bedrijven die u zijn voorgegaan zijn meestal niet binnen een of twee jaar succesvol geworden. Wie in India aan de gang gaat, moet ook tegen de omstandigheden in het land kunnen , vooral de schrijnende armoede. Als je in India bent, word je daar continu mee geconfronteerd. Sommige mensen zijn verschrikkelijk arm en kansloos.

Offerte aanvragen

Voor meer informatie, neemt u contact op 085 40 17 825 , vul onderstaande contactformulier in of vraag direct een offerte bij ons aan.