Beƫdigde tolken

Voorkom miscommunicatie door het inschakelen van professionele beƫdigde tolken. Tolken voor juridische situaties zoals rechtbank, mediation of notaris.

Wij werken o.a. voor

Wettelijke verplichting

Als de aanwezige klant de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, is het een wettelijke verplichting om een tolk aanwezig te laten zijn bij het passeren van een notariĆ«le akte. Het passeren van een akte heeft juridische gevolgen. Een veel gehoorde opmerking is dat voor een Nederlander ā€œde juridische taal al moeilijk genoeg isā€. Voor iemand die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is dit nog lastiger te volgen.

De tolk is er dus om de partij die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is te ondersteunen bij het begrijpen van dat gene waarvoor getekend wordt. Stelt u zichzelf eens de vraag: zou ik een akte tekenen waaraan juridische consequenties zitten als ik niet alles voldoende zou begrijpen? Door inschakeling van een tolk kan worden voorkomen dat klanten informatie niet begrijpen of onjuist interpreteren met alle mogelijke consequenties van dien.

Beƫdigde tolken

Professionele beƫdigde tolk

Onze notariƫle tolken zijn allen beƫdigd en ingeschreven in een landelijk kwaliteitsregister. Inschrijving stelt wettelijke eisen aan de opleiding en vaardigheden van een tolk. Zodoende bent u ervan gegarandeerd dat onze tolken de juiste tolkattitude, integriteit en taalvaardigheid hebben om voor u en uw klant te tolken.

Wat is een beƫdigde tolk?

Eind 20e eeuw is het Nederlandse ministerie van Justitie gestart met een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Hieruit is de nieuwe Wet beƫdigde tolken en vertalers (Wbtv) voorgekomen. Sinds 1 januari 2009 dient de tolk allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het register. De tolk ontvangt een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beƫdiging kan indienen bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de tolk valt. De tolk wordt uitgenodigd om ter zitting te verschijnen bij de rechtbank en de gelofte of eed af te leggen. Hiermee beƫdigt de rechter de tolk. De tolk ontvangt vervolgens een akte van beƫdiging, die hij of zij ter completering van het dossier op dient te sturen. Na deze laatste stap is de beƫdiging van de tolk een feit en staat deze geregistreerd.

Wat is een beƫdigde tolk

Werkzaamheden van een beƫdigde tolk?

Als tolk is men verantwoordelijk voor het begrijpelijk overbrengen van de inhoud van de akte. Een goede voorbereiding van onze tolk is daarom belangrijk. Tijdens het passeren van de akte is de tolk ā€œonpartijdigā€. Dat wil zeggen dat de tolk ervoor is om vragen en opmerkingen over de voorliggende akte van beide partijen zo goed mogelijk over te brengen. Ideaal is als de tolk aan het hoofd van de tafel zit. Zodoende kan hij beide partijen goed aankijken en aanvoelen of partijen elkaar begrijpen. Het voordeel van een tolk is dat vragen of onduidelijkheden direct besproken kunnen worden.

Werkzaamheden beƫdigde tolken

Wat kan Interlect voor u betekenen?

Wilt u een beƫdigde tolk inhuren? Als u bij Interlect een beƫdigede tolk reserveert dan bent u verzekert van een kwalitatieve tolkdienst. Zodoende kunnen de aanwezigen partijen zich richten op het onderwerp van de bijeenkomst en niet op de communicatie. Wel zo prettig! Vraag nu een geheel vrijblijvende offerte aan voor een notariƫle tolkdienst. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken op 085 40 17 825.

Ook interessant om te lezen: