Statuten vertalen

Heeft u internationale aandeelhouders of u gaat zaken doen in het buitenland, dan dienen vaak de statuten te worden vertaald. Als professioneel vertaalbureau helpen wij daarbij.

Wij werken o.a. voor

Statuten vertalen

De statuten zijn de grondregels die aan de basis van een rechtspersoon (zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en stichting) liggen. In statuten is een overzicht opgenomen van de regels en bepalingen van een bedrijf, de akten van oprichting, fusie of splitsing, statutenwijzigingen of rectificaties.

Wanneer statuten vertalen?

Aandeelhoudersbesluit

Voordat de statuten van een N.V., B.V., een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid gewijzigd kunnen worden, dient er eerst een aandeelhoudersbesluit dan wel een bestuursbesluit genomen te worden. Er zijn twee verschillende soorten statutenwijzigingen namelijk de gedeeltelijke statutenwijziging en de gehele statutenwijziging.

Bij een gedeeltelijke statutenwijziging kunt u denken aan een naamswijziging, wijziging van doelomschrijving of wijziging van de statutaire vestigingsplaats. Sinds enige tijd kunnen ook voor de B.V. of N.V. (net als voor de vereniging en stichting) de wijzigingen van de statuten direct na het nemen van het besluit daartoe worden gepasseerd door de notaris. Na het passeren dient de statutenwijziging zo snel mogelijk geregistreerd te worden bij het Handelsregister.

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. In het Handelsregister ziet u met wie u te maken heeft, wie mag tekenen namens het bedrijf en of er misschien sprake is van een faillissement. Dit geeft u zekerheid bij het zakendoen.

Met de statuten kunt u inzicht krijgen in het bedrijf waarmee u zaken doet, de verplichtingen van leden van een vereniging of stichting controleren en vaststellen hoe de aandelenuitgifte van B.V.ā€™s en N.V.ā€™s geregeld zijn.

Rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen en verenigingen deponeren statuten. Niet alle bedrijven hebben dus statuten. Rechtspersonen moeten statuten in het Handelsregister deponeren bij hun oprichting. Als er daarna iets wijzigt, moeten zij dat doorgeven via een statutenwijziging. U kunt in het Handelsregister zien of er wijzigingen zijn geweest in statuten.

Bij de Kamer van Koophandel kunt u tegen betaling de statuten van een bedrijf opvragen. Het gewaarmerkte statuut is een pdf-document voorzien van een digitale handtekening en daardoor biedt het extra rechtszekerheid over de herkomst. Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel is het identificatiebewijs van uw onderneming. De statuten (Akte van Oprichting) zijn ā€œhet geboortebewijsā€ van uw onderneming. Beide documenten zijn uitgegeven door officiĆ«le autoriteiten en dienen een doel bij een andere officiĆ«le instantie. Beide vertalingen dienen dan beĆ«digd vertaald te worden. Daarbij dient het uittreksel als origineel aan de vertaling te worden gehecht, anders is de vertaling niet geldig!

Statutenwijziging

Wijzigingen in de statuten van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een stichting of vereniging kunnen alleen plaatsvinden door middel van een notariƫle akte van statutenwijziging.

In de statuten moeten allerlei belangrijke zaken worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de uitgifte en overdracht van de aandelen, de wijze van benoeming van bestuurders en commissarissen, de bevoegdheden van de diverse functies binnen de rechtspersoon en de wijze waarop de rechtspersoon beƫindigd kan worden.

Waarom statuten vertalen?

Vertaling van de statuten

De regels en bepalingen die bij uw bedrijf horen vormen de grondslag van uw onderneming. Als u gaat ondernemen in het buitenland is het verplicht uw statuten te laten vertalen naar de officiƫle taal in dat land. Om problemen of erger, een boete te voorkomen is het cruciaal om uw statuten correct te laten vertalen.

Bij vestiging in het buitenland wensen de autoriteiten inzage in uw Akte van Oprichting om te beoordelen of zij opname in hun handelsregister kunnen accepteren. Het vertalen van statuten is dan een beƫdigde vertaling, omdat er iemand moet instaan voor het waarheidsgehalte van de vertaling, daarom moet de handtekening van de beƫdigde vertaler worden gelegaliseerd. Nadat de beƫdigde vertaling is gelegaliseerd, hebt u een rechtsgeldig document in handen, wat gelijk staat aan het Nederlandse document.

Vertaling van de statuten

Uw statuten vertalen kan naar elke gewenste taal bij vertaalbureau Interlect. Bijvoorbeeld vanuit het Spaans, Italiaans, Duits of Frans naar het Nederlands. Maar Interlect verzorgt ook talen buiten Europa, zoals het Japans, Thai, Chinees, Hindi en Vietnamees. Wij werken enkel met vertalers die een vertaalopleiding hebben afgerond op HBO-niveau of hoger en tevens ā€œnative-speakersā€ zijn van de doeltaal. Zo bent u te allen tijde verzekerd van een correcte vertaling.

Werkzaamheden bij het vertalen van statuten

Vraag vrijblijvend een offerte aan

De prijs van een professionele juridische vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beƫdigd dient te worden of niet. Vraag hier uw geheel vrijblijvende offerte aan of bel ons op 085 40 17 825.

Ook interessant om te lezen: